120 photos

Beatty, NV - Church

Beatty, NV - Church

Beatty, NV - Exchange Club Sign

Beatty, NV - Exchange Club Sign

Beatty, NV - Landscape & Highway

Beatty, NV - Landscape & Highway

Beatty, NV - Mural

Beatty, NV - Mural

Beatty, NV - Museum Display

Beatty, NV - Museum Display

Beatty, NV - Museum Display - 2

Beatty, NV - Museum Display - 2

Beatty, NV - Street

Beatty, NV - Street

Bonnie Claire - Chair

Bonnie Claire - Chair

Bonnie Claire - Shack

Bonnie Claire - Shack

Bonnie Claire, NV - Grave

Bonnie Claire, NV - Grave

Bonnie Claire, NV - Graves

Bonnie Claire, NV - Graves

Bonnie Claire, NV - Old Mining Structure

Bonnie Claire, NV - Old Mining Structure

Bonnie Claire, NV - Shack & Mine

Bonnie Claire, NV - Shack & Mine

Bonnie Claire, NV - Shack Hat

Bonnie Claire, NV - Shack Hat

Bonnie Claire, NV -Shack & Mine - 2

Bonnie Claire, NV -Shack & Mine - 2

Bonnie Claire, NV -Shack Window

Bonnie Claire, NV -Shack Window

Bonnie Claire, NV- Mill

Bonnie Claire, NV- Mill

Bonnie Clare, NV - Mill, 1908

Bonnie Clare, NV - Mill, 1908

Bullfrog, NV - Ruins

Bullfrog, NV - Ruins

Carrara, NV - Cement Plant

Carrara, NV - Cement Plant