28 photos

Taos Indian with peacepipe, 1914

Taos Indian with peacepipe, 1914

Taos Pueblo, NM - Adobe Oven

Taos Pueblo, NM - Adobe Oven

Taos Pueblo, NM - Cemetery

Taos Pueblo, NM - Cemetery

Taos Pueblo, NM - Cemetery and Mission

Taos Pueblo, NM - Cemetery and Mission

Taos Pueblo, NM - Cemetery Fence

Taos Pueblo, NM - Cemetery Fence

Taos Pueblo, NM - Cemetery Gate

Taos Pueblo, NM - Cemetery Gate

Taos Pueblo, NM - Church

Taos Pueblo, NM - Church

Taos Pueblo, NM - Church - 2

Taos Pueblo, NM - Church - 2

Taos Pueblo, NM - Church Gate

Taos Pueblo, NM - Church Gate

Taos Pueblo, NM - Drying Rack

Taos Pueblo, NM - Drying Rack

Taos Pueblo, NM - Elk Foot

Taos Pueblo, NM - Elk Foot

Taos Pueblo, NM - Home

Taos Pueblo, NM - Home

Taos Pueblo, NM - Homes

Taos Pueblo, NM - Homes

Taos Pueblo, NM - House

Taos Pueblo, NM - House

Taos Pueblo, NM - House - 2

Taos Pueblo, NM - House - 2

Taos Pueblo, NM - House - 3

Taos Pueblo, NM - House - 3

Taos Pueblo, NM - House - 4

Taos Pueblo, NM - House - 4

Taos Pueblo, NM - House Door - Enhanced

Taos Pueblo, NM - House Door - Enhanced

Taos Pueblo, NM - Houses

Taos Pueblo, NM - Houses

Taos Pueblo, NM - Houses - 2

Taos Pueblo, NM - Houses - 2