34 photos

Wagon Mound, NM

Wagon Mound, NM

Wagon Mound, NM - Bean Day Rodeo, 1939.

Wagon Mound, NM -  Bean Day Rodeo, 1939.

Wagon Mound, NM - 2

WagonMoundNM

Wagon Mound, NM - Bank

Wagon Mound, NM - Bank

Wagon Mound, NM - Board Walk

Wagon Mound, NM - Board Walk

Wagon Mound, NM - Building

Wagon Mound, NM - Building

Wagon Mound, NM - Building - 2

Wagon Mound, NM - Building - 2

Wagon Mound, NM - Building - 3

Wagon Mound, NM - Building - 3

Wagon Mound, NM - Building - 4

Wagon Mound, NM - Building - 4

Wagon Mound, NM - Building Row

Wagon Mound, NM - Building Row

Wagon Mound, NM - Building Row - 2

Wagon Mound, NM - Building Row - 2

Wagon Mound, NM - Cemetery

Wagon Mound, NM - Cemetery

Wagon Mound, NM - Elementary School

Wagon Mound, NM - Elementary School

Wagon Mound, NM - Gothic Fraternal Lodge

Wagon Mound, NM - Gothic Fraternal Lodge

Wagon Mound, NM - Highschool

Wagon Mound, NM - Highschool

Wagon Mound, NM - MacArthur Building

Wagon Mound, NM - MacArthur Building

Wagon Mound, NM - Old Building

Wagon Mound, NM - Old Building

Wagon Mound, NM - Old Building Interior

Wagon Mound, NM - Old Building Interior

Wagon Mound, NM - Old Church

Wagon Mound, NM - Old Church

Wagon Mound, NM - Old Church - 2

Wagon Mound, NM - Old Church - 2